יומן אישי

פגישות שמורות שלי.

בטעינה.... בטעינה....

* כדאי לקבוע מפגש.
א. יש לעבור לפרופיל הרצוי.
ב. להציע להיפגש, לפרט מטרת המפגש ולהגיע להסכמה של תאריך, שעה ומקום.
ג. לשמור מפגש ביומן האישי, בפרופיל של פרטנר. עם תאריך, שעה ותזוכרת.
ד. לעדכן את את הפרטנר, עם הפרטים השמורים של המפגש.

צפיה לרישומים זמינה למנוים בלבד.