יומן ציבורי

כדי לדעת שהפגישה מוסכמת הדדית. מצאו את אותו שמות לאותו זמן.

מיעם מימתי