יומן ציבורי

כדי לדעת שהפגישה מוסכמת הדדית. מצאו את אותו שמות לאותו זמן. [posts_table post_type=”event” columns=”author:מי,title:עם מי,cf:_eventorganiser_schedule_start_start:מתי” term=”event-category:private-and-public-dates-page” post_status=”private” wrap=”false” rows_per_page=”30″]